Σχεδιασμός (Αποθήκη / Κατάστημα)

Η Θ. ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. αναλαμβάνει την μελέτη και τον σχεδιασμό του χώρου σας, με γνώμονα τις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες της χρήσης του. Στόχος είναι η αποθήκευση να επιτυγχάνεται με τον κατάλληλο εξοπλισμό, στην οικονομικότερη τιμή και στον ταχύτερο χρόνο.

 

Η Θ. ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. μπορεί να κάνει αυτοψία και μέτρηση στον χώρο σας, επίσης έχει την δυνατότητα στέλνοντας με φαξ ή mail κάποιο σχεδιάγραμμα ή σκαρίφημα να σας παρουσιάσει μια άρτια λειτουργική λύση που θα ανταποκρίνεται στις καθημερινές ανάγκες του ανθρώπων που χρησιμοποιούν τον χώρο και τις απαιτήσεις που θα έχετε για την ομαλή και ασφαλή αποθήκευση ή προβολή των προϊόντων σας.

 

Με την βοήθεια της τεχνολογίας, σας παρουσιάζουμε σχέδια, για να έχετε πλήρη γνώση του τελικού αποτελέσματος για το οποίο και εγγυόμαστε.

Είμαστε κοντά σας κάθε στιγμή για να ακούσουμε και να προτείνουμε την καλύτερη λύση.