Συναρμολόγηση

Έχοντας ολοκληρώσει και καταλήξει στην καταλληλότερη διάταξη του ανάλογου αποθηκευτικού συστήματος που καλύπτει τις ανάγκες σας, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί της Θ. ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε.  είναι στη διάθεση σας να συναρμολογήσουν με την απαιτούμενη τεχνογνωσία και ασφάλεια τον νέο εξοπλισμό σας.

 

Επίσης, η εταιρία μας αναλαμβάνει την αντικατάσταση υλικών που έχουν «καταστραφεί» από λάθος χειρισμό ή χρήση εξασφαλίζοντας έτσι άμεσα την ασφάλεια της κατασκευής και του προσωπικού σας. Μετά από έλεγχο και στατική μελέτη των δεδομένων, η εταιρία μας αναλαμβάνει την επιδιόρθωση των ραφιών που έχουν πάθει βλάβη.

 

Οι εξειδικευμένοι τεχνικοί της Θ. ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.  είναι στη διάθεση σας σε περίπτωση που επιθυμείτε να μεταφέρετε μέρος ή και ολόκληρη την κατασκευή σας. Γρήγορα και με ασφάλεια ο αποθηκευτικό σας χώρος μπορεί να προσαρμοστεί στις νέες ανάγκες και απαιτήσεις της εργασίας σας.