Επιθεώρηση Ραφιών

Έμπειροι τεχνικοί της Θ. ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. αναλαμβάνουν να επιθεωρήσουν τα συστήματα αποθήκευσης που χρησιμοποιείτε (είτε ανήκουν στην γραμμή παραγωγής της, είτε άλλων κατασκευαστών).  

Η επιθεώρηση πραγματοποιείται με ιδιαίτερη προσοχή και με μια σειρά ελέγχων, όπως έλεγχος βέλους κάμψεως, λυγισμού, πάκτωσης – στερέωσης κ.ο.κ. .

 

Στα φθαρμένα είδη – μέλη προτείνεται αντικατάσταση. Τα νέα είδη η Θ. ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ είναι σε θέση να σας τα προμηθεύσει ανεξαρτήτως κατασκευαστή και να σας τα αντικαταστήσει με δικό της συνεργείο.