ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε.

Κατηγορία | Έργα - Πελάτες

CANTILEVER με ιδιαιτερότητα τις μεταλλικές επιφάνειες πάνω στους προβόλους.

Η Μότορ Όιλ Ελλάς (ΜΟΕ) είναι μία εταιρεία με ηγετικό ρόλο στον τομέα της διύλισης πετρελαίου, προμηθεύοντας τις αγορές που εξυπηρετεί με ένα ευρύ φάσμα αξιόπιστων ενεργειακών προϊόντων. Η ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε. είναι θυγατρική της και διαθέτει μονάδα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος εγκατεστημένης ισχύος 436,6 MW συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο η οποία ευρίσκεται εντός των εγκαταστάσεων της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας.

 

 

Τελευταία Νέα