ΠΑΝΧΑΡΤ - ΑΦΟΙ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΙ Α.Β.Ε.Ε.

Κατηγορία | Έργα - Πελάτες

Ράφια Heavy Rack (L100) ύψους 9.00m και Drive In ύψους 10.50m για αποθήκευση περισσότερων παλετών σε μικρό χώρο.

Η εταιρεία ΑΦΟΙ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΕ - «ΠΑΝ-ΧΑΡΤ», ιδρύθηκε το 1981 και μέχρι σήμερα ασχολείται με την παραγωγή και επεξεργασία φιλμ πολυαιθυλενίου καθώς και με την επεξεργασία χάρτου.

 

 

 

Τελευταία Νέα