23η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Project Description

Η 23η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων είναι Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, σε επίπεδο Διεύθυνσης. Έχει την έδρα της στη Χαλκίδα και οι αρμοδιότητές της εκτείνονται στους Νομούς Βοιωτίας και Ευβοίας.

Η 23η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων έχει εξοπλίσει τις εγκαταστάσεις της με ράφια ημιβαρέoς τύπου (MIDI RACK), της Θ. ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε., τα οποία είναι ιδανικά για την προστασία και φύλαξη αρχαιοτήτων.

Project Details

Facebook
Instagram