Α.Τ.Ε. – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥΜΠΑΣ

Project Description

Η Θ. ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. έχει εξοπλίσει το υποκατάστημα της εταιρείας Α.Τ.Ε. στην Τούμπα, με ράφια T. Ντέξιον για την αποθήκευση του λογιστικού της αρχείου.

Project Details

Facebook
Instagram