ΑΦΟΙ ΚΑΤΣΙΑΒΟΥ Ο.Ε.

Project Description

Η εταιρεία “Αφοι Κατσιαβού Ο.Ε.” ασχολείται με την ανακύκλωση οχημάτων και την εμπορία μεταχειρισμένων ανταλλακτικών.
Η Θ. ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. έχει επανδρώσει τις εγκαταστάσεις της εταιρείας “Αφοι Κατσιαβού Ο.Ε.” με ραφοπάταρο, που αποτελείται από ράφια MIDI RACK και επιφάνειες από γυμνό νοβοπάν (16mm).

Project Details

Facebook
Instagram