ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΤΟΥ Α.Ε.

Project Description

Η Θ. ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. έχει εξοπλίσει την εταιρεία ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΤΟΥ Α.Ε. με ράφια MIDI RACK και HEAVY RACK, που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.

Project Details

Facebook
Instagram