ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

Project Description

Η Μπάρμπα Στάθης Α.Β.Ε.Ε. γιόρτασε πρόσφατα τα 40 χρόνια ηγετικής παρουσίας της στην ελληνική αγορά και αποτελεί εταιρεία της VIVARTIA, θυγατρική της MIG.

Η Θ. ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. έχει εξοπλίσει τις εγκαταστάσεις της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Α.Β.Ε.Ε. με
ράφια Τ. DEΧΙΟΝ για αρχειοθέτηση classer.

Project Details

Facebook
Instagram