ΜΠΡΑΣΤΙΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ – “ΠΕΤΑΛΟ”

Project Description

Η επιχείρηση “ΠΕΤΑΛΟ” ιδρύθηκε στις 07/04/2011 και αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη και καλύτερη κατασκευάστρια εταιρεία πετάλων στον κόσμο, την KERCKHAERT, γνωστή για τα πιο μελετημένα πέταλα στη χρήση και την εφαρμογή τους.
Η Θ. ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. έχει εξοπλίσει τις εγκαταστάσεις της εταιρείας ΜΠΡΑΣΤΙΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ – “ΠΕΤΑΛΟ”, με ράφια Τ. DEΧΙΟΝ για αρχειοθέτηση classer.

Project Details

Facebook
Instagram