ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε.

Project Description

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. είναι μία εταιρεία με ηγετικό ρόλο στον τομέα της διύλισης πετρελαίου, προμηθεύοντας τις αγορές που εξυπηρετεί με ένα ευρύ φάσμα αξιόπιστων ενεργειακών προϊόντων. Η ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε. είναι θυγατρική της και διαθέτει μονάδα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος εγκατεστημένης ισχύος 436,6 MW συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο, η οποία ευρίσκεται εντός των εγκαταστάσεων της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε., στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας.
Το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της Θ. ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. έχει τοποθετήσει στις εγκαταστάσεις της ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε., το σύστημα ραφιών CANTILEVER. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτού του έργου είναι οι μεταλλικές επιφάνειες που χρησιμοποιήθηκαν πάνω στους προβόλους.

Project Details

Facebook
Instagram