ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.

Project Description

Η εταιρεία ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. από την ίδρυσή της λειτουργεί με όραμα την εδραίωσή της ως ηγέτης στην μεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια, ανάμεσα στους πέντε πρώτους παραγωγούς ιχθυηρών, παράγοντας υγιεινά προϊόντα με υψηλή διατροφική αξία σε προσιτές τιμές.

Η Θ. ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. έχει επανδρώσει τις εγκαταστάσεις της εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε., με ράφια T. Ντέξιον γαλβανιζέ.

Project Details

Facebook
Instagram