ΠΑΠΠΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ & Σ.Ι.Α. Ο.Ε.

Project Description

Η Θ. ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. έχει επανδρώσει τις εγκαταστάσεις της εταιρείας ΠΑΠΠΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., με στροφείο με πλαίσια HEAVY RACK και σύστημα αποθήκευσης καρουλιών.

Project Details

Facebook
Instagram