ΒΑΜΒΑΞ Α.Ε. – ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Project Description

Η Θ. ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. έχει εξοπλίσει την εταιρεία ΒΑΜΒΑΞ Α.Ε. – ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ με ράφια HEAVY RACK για παλέτες, τα οποία σχηματίζουν ραφοπάταρο για εξοικονόμηση περισσότερων θέσεων αποθήκευσης.

Project Details

Facebook
Instagram